cowork

فضای کاری مشترک

فضای کارگروهی به فضایی گفته میشه که افراد بصورت انفرادی و یا گروهی با حفظ حریم شخصی و مجزا به کار و تحقیقات خود میپردازند و از امکانات فضای اشتراکی اعم از میز و صندلی شخصی و اینترنت پرسرعت و خیلی امکانات دیگر بصورت مجزا استفاده میکنند. گروه های استارتاپی، دانشجویان و گروه های دانشجویی، افراد خود اشتغال آزاد (freelancer) و به طور کلی هر گروه یا فردی که نیازمند مکان مناسبی برای فعالیت است می توانند از فضای کار اشتراکی استفاده کند. فرداد فضای اشتراکی خود را در جهت بهبود کار تیمی و افزایش ظرفیت فضای استارتاپی شهر راه اندازی کرده تا تیم ها و افراد بتوانند روی ایده ها و استارت اپ های خود تمرکز داشته باشند . یکی از مشکلات عمده استارت اپ ها نبودن فضای مناسب برای کار گروهی و همچنین تشکیل جلسات همفکری است . در این راستا فرداد قصد دارد با فراهم نمودن فضای کار برای این تیم ها قدمی کوچک برای حل این مسئله بردارد .

Responsive Layout

میز کار مستقل

Responsive Layout

مشاوره و منتورینگ

Responsive Layout

سالن آمفی تئاتر

Responsive Layout

اتاق جلسات

Responsive Layout

تخفیف شرکت در رویداد ها

Responsive Layout

مشاوره ثبتی حقوقی

Responsive Layout

استفاده از خدمات رفاهی

Responsive Layout

حمایت شتابدهنده

Responsive Layout

میز استراحت و بازی

Responsive Layout

خدمات اداری و تلفن

Responsive Layout

تخفیف در رسانه های همکار

Responsive Layout

سرمایه گذاری