بازاری

بازاری

اشتغال زایی و کسب و کار

بازاری یک پلتفرم آنلاین و مبتنی بر نقشه برای معرفی و ارائه ی مشاغل، خدمات، کسب و کار و اشتغال زایی که با بهره گیری از شیوه های نوین در کسب و کار و ایجاد ارتباطی موثر و حرفه ای بین افراد طراحی شده است.

 

  • فاندر: آقای الیاس جهانفرد
  • کوفاندر: آقای مسیب خانی
  • فیلد: مشاغل و کاریابی
  • وبسایت:
  • وضعیت: پیش رشد