فردافاند

فردافاند

فین تک

برای اولین بار در ایران پلتفرمی برای وام دهی فرد به فرد معرفی میشود.

 

  • فاندر: آقای مسیب خانی
  • کوفاندر: آقای الیاس جهانفرد
  • فیلد: وام دهی فرد به فرد
  • وبسایت: www.fardafund.ir
  • وضعیت: تحلیل