فونیکس مدتور

فونیکس مدتور

پلتفرم گردشگری سلامت

بستری برای کمک و معرفی بیماران سایر کشورها به پزشکان و جراحان متخصص ، بیمارستان ها و مراکز درمانی پیشرفته ایرانی به همراه خدمات هتلینگ ، ترنسفر ، مترجم ، گردشگری تفریحی و تندرستی از قبیل طبیعت گردی ، آب درمانی ، لجن درمانی و سایر خدمات سلامتی

 

  • فاندر: مسیب خانی
  • کوفاندر:
  • فیلد: سلامت
  • وبسایت: phoenixmedtour.com
  • وضعیت: پیش رشد