توییتی

توییتی

شبکه اجتماعی

شبکه ی اجتماعی با موضوعیت کودکان که همراه با رشد کودک، امکان به اشتراک گذاشتن خاطرات در قالب عکس و فیلم هدفمند آموزشی وجود دارد.

 

  • فاندر: آقای مسیب خانی
  • کوفاندر:
  • فیلد: خلاقیت و پرورش کودکان
  • وبسایت: Tweetyapp.ir
  • وضعیت: پیش رشد